Państwo Ciesielscy, Dyrektor PCPCPR oraz Starosta Bolesławiecki

Od czerwca 2023 r. Agnieszka i Ireneusz Ciesielscy, dzięki podpisanej umowie ze Starostą Bolesławieckim Tomaszem Gabrysiakiem, prowadzą Rodzinny Dom Dziecka.

Aktualnie pod ich opieką pozostaje ośmioro dzieci w wieku od 2 do 16 lat.

Państwo Ciesielscy od 5 lat pełnili funkcję rodziny zastępczej. Początkowo jako rodzina zastępcza niezawodowa w okresie od 03.07.2018 r. do 31.03.2022 r., następnie w okresie od 01.04.2022 r. do 31.05.2023 r. pełnili obowiązki rodziny zastępczej zawodowej. Podczas tego okresu w ich rodzinie zastępczej przebywało 10 dzieci w wieku noworodkowym do 18 r.ż. Wielokrotnie służyli pomocą w opiece nad dziećmi z innych rodzin zastępczych, na czas ich urlopu wypoczynkowego.

Agnieszka i Ireneusz posiadają przygotowanie w zakresie opieki i wychowania nad dziećmi. W grudniu 2018 roku ukończyli szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zorganizowane i przeprowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu oraz uzyskali Zaświadczenie Kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Systematycznie współpracują z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach organizowanych przez PCPR w Bolesławcu, związanych z podnoszeniem kompetencji rodzicielskich. Mają pełne rozeznanie w potrzebach dzieci umieszczonych w ich rodzinie, pod względem edukacyjno-społecznym, zdrowotnym, prawnym, emocjonalnym i rozwojowym.

Posiadają szerokie doświadczenie opiekuńczo-wychowawcze, które zdobyli m. in. wychowując dwójkę własnych, obecnie dorosłych córek oraz w trakcie sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi w ich rodzinie zastępczej. Są bardzo wrażliwi na potrzeby dzieci i zawsze są gotowi do podejmowania odpowiednich działań w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo.

Państwo Ciesielscy są dla dzieci ogromnym wsparciem, zabezpieczają im poczucie bezpieczeństwa, a także dają szansę na wszechstronny rozwój i tym samym lepszy start w życiu.