Uczennica podczas składania robota
Ucznowie podczas składania robota

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów zainteresowanych programowaniem i robotyką. Znajdą się pewnie tacy, którzy powiedzą: „Po co w „ekonomie” roboty i programowanie ?”. Spieszymy z odpowiedzią. To po prostu znak czasu ! Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu w każdym obszarze to już nie alternatywa, ale bezwzględny obowiązek każdej szkoły. Otaczająca nas rzeczywistość coraz bardziej pokazuje jak szerokie jest zastosowanie robotów, a umiejętność algorytmicznego myślenia jest niezwykle cenioną umiejętnością wśród pracodawców i w najbliższej przyszłości zapewne przyda się każdemu, nawet w gospodarstwie domowym. Już dziś korzystamy z robotów sprzątających, gotujących, sterujących urządzeniami domowymi i nie ma od tego odwrotu.

Wychodząc naprzeciw wymogom czasu zaproponowaliśmy naszym uczniom dodatkowe zajęcia informatyczne. W ramach tych zajęć chętni spedytorzy, ekonomiści i technicy żywienia z ZSOiZ w pierwszym semestrze uczyli się podstaw programowania w języku Python. Już teraz nie są im obce działania na liczbach i łańcuchach znaków i podstawowych strukturach, takie jak np. pętle.  Zajęcia odbywały się stacjonarnie i zdalnie. Zagadnienia programowania niezwykle interesująco i efektywnie mogliśmy prowadzić w dobie pandemii właśnie w formie zdalnej. W sieci wiele jest narzędzi umożliwiających taką edukację i pracę zespołową, a ogromne wsparcie stanowiła szkolna platforma edukacyjna Google Workspace, z której w rzeczywistości pandemicznej korzystamy na co dzień.

W II semestrze przyszedł czas na cykl zajęć z robotyki. Uczniowie, wykorzystywali zdobyte umiejętności programistyczne, a jednocześnie rozwijali swoje zdolności techniczne. Na pierwszych zajęciach samodzielnie konstruowali roboty – zestawy edukacyjne mBot. Co ciekawe w grupie uczestniczącej w zajęciach robotycznych większość stanowiły dziewczyny, które poradziły sobie perfekcyjnie z zadaniami konstrukcyjnymi. Chłopcy natomiast stanowili duże wsparcie w samym programowaniu robotów.

Realizacja zajęć i doposażenie szkoły w roboty edukacyjne możliwe było dzięki grantowi Centrum Mistrzostwa Informatycznego pozyskanemu przez kierownika kształcenia praktycznego. W zajęciach uczestniczą wybrani uczniowie klas: 2PGH (technik żywienia i usług gastronomicznych), 2GTE (technik ekonomista), 1PRS (technik spedytor). Aby kontynuować „robotyczną rewolucję” planujemy już kolejne spotkania tegoroczne, ale „napędzeni” entuzjazmem uczniów chcielibyśmy podobne zajęcia zaoferować uczniom ZSOiZ w przyszłym roku szkolnym. A teraz zapraszamy na naukę programowania i robotyki widzianą oczami uczniów:

https://www.canva.com/design/DAEbQt2kDkQ/gjIgCxndskUoIH6Rn1n0SQ/watch?utm_content=DAEbQt2kDkQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

(ZSOiZ)