Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej Nr 2279D – na odcinku Gierałtów – Godzieszów”

Termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą tj. od 24.10.2023

Planowana Wartość zadania: 1 285 073,25 zł

Planowane współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 642 536,62 zł,

Powiat Bolesławiecki – 182 536,63 zł

Gmina Nowogrodziec – 460 000,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Franciszek Michalik, ul. Akacjowa 14a/2, 59-620 Gryfów Śląski

Remontowany odcinek drogi o długości 1220 metrów prowadzi do terenów przemysłowych SSEMP w Wykrotach obejmuje frezowanie nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy wiążącej o grubości 3 cm oraz ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.

Zdjęcia sprzed inwestycji:

droga asfaltowa
droga asfaltowa

Inwestycja pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2279D – na odcinku Gierałtów – Godzieszów” jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.