Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej Nr 2270D – na odcinku Krzyżowa – Różyniec”

Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą

Planowana Wartość zadania: 701 868,75 zł

Planowane współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 350 934,37 zł,

Powiat Bolesławiecki – 100 934,38 zł

Gmina Gromadka – 250 000,00 zł

Wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań

Remontowany odcinek drogi o długości 650 metrów prowadzi do terenów przemysłowych LSSE w Krzywej obejmuje frezowanie nawierzchni bitumicznej, ułożenie warstwy wiążącej o grubości 3 cm oraz ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.

Inwestycja pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2270D – na odcinku Krzyżowa – Różyniec” jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.