Przewodniczący Zarządu Powiatu – Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Wicestarosta Bolesławiecki Mirosław Horzempa

Członek Zarządu Powiatu – Stanisław Chwojnicki

Członek Zarządu Powiatu – Jolanta Deberna

Członek Zarządu Powiatu – Ryszard Kalus