Zdjęcie radnej powiatu Jadwigi Bobek

Bobek Jadwiga

Radna Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnego powiatu Michała Bojanowskiego

Bojanowski Michał

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie członka zarządu Stanisława Chwojnickiego

Chwojnicki Stanisław

Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

Deberna Jolanta

Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

Gabrysiak Tomasz

Starosta Bolesławiecki

Zdjęcie Wicestarosty Bolesławieckiego Mirosława Horzempy

Horzempa Mirosław

Wicestarosta Bolesławiecki

Zdjęcie członka zarządu Ryszarda Kalusa

Kalus Ryszard

Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

Kasprzyk Wojciech

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnego powiatu Jana Kozaka

Kozak Jan

Radny Powiatu Bolesławieckiego

     Krawiecka Leokadia

  Radna Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnego powiatu Waldemara Krysztofiaka

Krysztofiak Waldemar

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie pierwszej wiceprzewodniczącej rady Barbary Kuduk

Kuduk Barbara

Pierwsza Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnego powiatu Jacka Łuczkowskiego

Łuczkowski Jacek

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnego powiatu Tomasza Matyjewicza

Matyjewicz Tomasz

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnego powiatu Jarosława Nenkina

Nenkin Jarosław

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnego powiatu Jana Russa

Russ Jan

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnego powiatu Józefa Skóry

Skóra Józef

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnego powiatu Karola Stasika

Stasik Karol

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnego powiatu Marcina Stróżyńskiego

Stróżyński Marcin

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnej powiatu Ireny Zatylnej

Zatylna Irena

Radna Powiatu Bolesławieckiego

Zdjęcie radnego powiatu Stanisława Zmaczyńskiego

Zmaczyński Stanisław

Drugi Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego