Maciej Małkowski

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogdan Biernat

Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Antoni Stec

Drugi Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Gabrysiak

Starosta Bolesławiecki

Patryk Hałka

Wicestarosta Bolesławiecki

Krzysztof Basiak

Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

Maciej Marnicki

Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

Alina Zarembecka

Członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

Gabriela Błoniarz

Radna Powiatu Bolesławieckiego

Sebastian Fijałkowski

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Wojciech Kasprzyk

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Mateusz Kołodziej

Radny Powiatu Bolesławieckiego

   

Jan Kozak

  Radny Powiatu Bolesławieckiego

Agnieszka Kozioł

Radna Powiatu Bolesławieckiego

Julia Lisiecka-Sarbak

Radna Powiatu Bolesławieckiego

Tomasz Matyjewicz

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Agnieszka Michalczuk

Radna Powiatu Bolesławieckiego

Nenkin Jarosław

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Radosław Palczewski

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Cezariusz Rudyk

Radny Powiatu Bolesławieckiego

Józef Skóra

Radny Powiatu Bolesławieckiego