TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO LISTOPAD 2023

Komisja Budżetu i Finansów
posiedzenie – 21 listopada 2023 o godz. 9:00
(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
 2. Analiza stanu realizacji działań mających na ceku ograniczenie zużycia energii elektrycznej w 2023 roku.
 3. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na LXV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.

Komisja Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska
posiedzenie – 21 listopada 2023 r. o godz. 10:00
(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024.
 3. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na LXV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.

Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
posiedzenie – 22 listopada 2023 r. o godz. 14:00
(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 1. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 2. Informacja o realizacji kalendarza imprez oświatowych, kulturalnych i sportowych w roku 2023.
 3. Informacja na temat sytuacji bieżącej Zespołu Opieki Zdrowotnej w zakresie świadczenia usług medycznych.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2024.
 5. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na LXV Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych

Komisja Budżetu i Finansów
posiedzenie – 30 listopada 2023 po zakończeniu Sesji Rady Powiatu
(w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2)

 1. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024.

Komisja Rewizyjna
posiedzenie – 30 listopada 2023n
w przerwie LXV Sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego w budynku Starostwa Powiatowego
w Bolesławcu, przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2

1.  Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Zaakceptowanie protokołu kontroli działalności Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu Bolesławieckiego w roku 2022.