TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO STYCZEŃ 2023

                                                                                                             

                                                 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

posiedzenie – 20 stycznia 2023 r. o godz. 10:30

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2022.
 4. Rozpatrzenie skargi na pracę urzędu – Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
 5. Rozpatrzenie skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu Bolesławieckiego.
 6. Rozpatrzenie skargi na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

                                                          


 

Komisja Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska

posiedzenie – 24 stycznia 2023 r. o godz. 9:00

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury
  i Środowiska.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2022.
 3. Harmonogram planowanych inwestycji Powiatu Bolesławieckiego w roku 2023.
 4. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na LVI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.

 


 

                                                                                                           Komisja Budżetu i Finansów                                                                                                                 

posiedzenie – 24 stycznia 2023 r. o godz. 10:15

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2022.
 3. Harmonogram planowanych inwestycji Powiatu Bolesławieckiego w roku 2023.
 4. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanym na LVI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.

                                                                                                           


 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

posiedzenie – 24 stycznia 2023 r. o godz. 14:00

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2022.
 3. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanym na LVI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.

 


 

Komisja Rewizyjna

posiedzenie – 25 stycznia 2023 r. o godz. 8:30

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 2. Zaopiniowanie kontroli dokonanych przez inne podmioty w II półroczu 2022 r.
 3. Sprawozdanie Komisji z kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2022 r. oraz działalności Komisji w 2022 r.