TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO WRZESIEŃ 2022

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

posiedzenie – 5 września 2022 r. o godz. 9.00 – KONTYNUACJA

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 1. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 2. Zapoznanie ze skargą na Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
 3. Sprawy rożne.   

     Komisja Rewizyjna

posiedzenie – 5 września 2022 r. o godz. 11.00

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 1. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 2. Informacja o kontrolach dokonanych przez inne podmioty w I półroczu 2022 r.
 3. Sprawozdanie Komisji z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2022 r.

                                                                                                             Komisja Budżetu i Finansów                                                                                                                 

posiedzenie – 6 września 2022 r. o godz. 10.00

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów.
 2. Informacja Prezesa Zarządu Spółki PKS w Bolesławcu na temat realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bolesławieckiego w roku 2021 i w I połowie 2022.
 3. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za I półrocze 2022 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego za I półrocze 2022 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu za I półrocze 2022 r.
 4. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na LI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.

Komisja Bezpieczeństwa. Infrastruktury i Środowiska

posiedzenie – 7 września 2022 r. o godz. 10:00

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska.
 2. Zapobieganie powodziom i innym zagrożeniom w roku 2021 – informacja kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.
 3. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za I półrocze 2022 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego za I półrocze 2022 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu za I półrocze 2022 r.
 4. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na LI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego

Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

posiedzenie – 8 września 2022 r. o godz. 13:30

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 2. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za I półrocze 2022 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bolesławieckiego za I półrocze 2022 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu za I półrocze 2022 r.
 3. Informacja na temat naboru do szkół ponadpodstawowych.
 4. Informacja na temat nagród z okazji Święta Edukacji Narodowej.
 5. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na LI Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.                                                                   

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

posiedzenie – 21 września 2022 r. o godz. 8.30

(sala nr 18 w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2)

 1. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 2. Zapoznanie ze skargą na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
 3. Zapoznanie ze skargą na pracownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
 4. Sprawy różne.