TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO MAJ 2022

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                 

Komisja Bezpieczeństwa. Infrastruktury i Środowiska

posiedzenie – 17 maja 2022 r. o godz. 9.00

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury
  i Środowiska.
 2. Informacja kierownika Zarządu Dróg Powiatowych na temat utrzymania dróg powiatowych
  i wojewódzkich po okresie zimowym oraz oględziny dróg powiatowych.
 3. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na XLVIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.

           


                                       

                                                                                                                       Komisja Budżetu i Finansów                                                                                                                 

posiedzenie – 18 maja 2022 r. o godz. 9.00 (w trybie zdalnym)

 

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów.
 2. Analiza stanu realizacji uchwały Nr XXIX/169/2020 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłat w roku 2021 za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2021.
 4. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na XLVIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.

 


 

Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

posiedzenie – 19 maja 2022 r. o godz. 13.30

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2021.
 3. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na XLVIII Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.

 


                                                                 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

posiedzenie – 23 maja 2022 r. o godz. 10.30

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 1. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 2. Zapoznanie z wnioskiem o przeznaczenie środków własnych powiatu na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2022 roku.