TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO MAJ 2023

 

Komisja Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska

posiedzenie – 16 maja 2023 r. o godz. 8:30

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska.
 2. Informacja kierownika Zarządu Dróg Powiatowych na temat utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich po okresie zimowym.
 3. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na LX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.

 


Komisja Budżetu i Finansów

posiedzenie – 16 maja 2023 o godz. 9:00

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów.
 2. Analiza stanu realizacji zadania własnego w zakresie usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022.
 4. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na LX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.

 


Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

posiedzenie – 16 maja 2023 r. o godz. 14:00

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 2. Informacja Zarządu Powiatu Bolesławieckiego o dostosowaniu zakresu kształcenia w powiatowych szkołach ponadpodstawowych do potrzeb rynku pracy oraz o sieci kształcenia zawodowego i doposażeniu bazy szkół zawodowych w roku szkolnym 2021/2022.
 3. Zapoznanie z projektami uchwał Rady Powiatu Bolesławieckiego skierowanymi na LX Sesję Rady Powiatu Bolesławieckiego.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego wg właściwości merytorycznych.

 


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

posiedzenie – 19 maja 2023 r. o godz. 9:00- kontynuacja posiedzenia

(sala nr 101 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, przy ul. Armii Krajowej 12)

 

 1. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 2. Rozpatrzenie skargi przekazanej uchwałą Nr XLVI/453/23 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania skargi w części dotyczącej działań Starosty Bolesławieckiego.