SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO VI KADENCJA

Komisja Rewizyjna : -PLAN PRACY-

 1. Radny Józef Skóra – Przewodniczący Komisji
 2. Radny Jarosław Nenkin – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Radny Jan Kozak
 4. Radny Waldemar Krysztofiak
 5. Radna Irena Zatylna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Radny Stanisław Zmaczyński – Przewodniczący Komisji
 2. Radny Józef Skóra – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Radny Michał Bojanowski
 4. Radny Jacek Łuczkowski
 5. Radny Jarosław Nenkin

Komisja Budżetu i Finansów: -PLAN PRACY-

 1. Radny Ryszard Kalus – Przewodniczący Komisji
 2. Radna Leokadia Krawiecka – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Radny Tomasz Gabrysiak
 4. Radny Mirosław Horzempa
 5. Radny Tomasz Matyjewicz

Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej: –PLAN PRACY

 1. Radny Waldemar Krysztofiak – Przewodniczący Komisji
 2. Radna Barbara Kuduk – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Radna Jadwiga Bobek
 4. Radny Stanisław Chwojnicki
 5. Radny Jan Russ
 6. Radny Stanisław Zmaczyński

Komisja Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Środowiska: -PLAN PRACY-

 1. Radny Jarosław Nenkin – Przewodniczący Komisji
 2. Radny Ryszard Kalus – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Radna Jolanta Deberna
 4. Radna Barbara Kuduk
 5. Radny Karol Stasik
 6. Radny Marcin Stróżyński

Komisja Statutowa:

 1. Radny Jarosław Nenkin – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 2. Radny Michał Bojanowski
 3. Radny Stanisław Zmaczyński