Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt. „Dotacje dla dolnośląskich firm” – 15.06.2021 r.

W trakcie WEBINARIUM zostaną przedstawione informacje na temat aktualnie ogłoszonych konkursów dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małe, średnie): w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 oraz w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), konkurs grantowy „Dostępność ponad barierami”.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 14.06.2021 r., do godz. 15.30. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e – mailowy indywidualny link do spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefonicznyz organizatorem.

Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Do udziału zapraszamy: przedstawicieli przedsiębiorców ( mikro, małych i średnich) działających na obszarze województwa dolnośląskiego w tym pomioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji;

Webinarium odbędzie się: 15 czerwca 2021 r. (wtorek), w godz. 12.00-13.30

Program spotkania:

  • 00-12.20 – Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
  • 20-12.40 – omówienie konkursu 1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020; cele, kryteria, poziom dofinansowania;
  • 40 – 13.00 – omówienie konkursu grantowego „Dostępność ponad barierami” w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
  • 00 – 13.30 – Blok: pytania i odpowiedzi.

 

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl