Z przyjemnością informujemy, że w okresie od 16.05.2021r. do 31.03.2023r. firma Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt pt. „Przedsiębiorcze kobiety 3.0”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do kobiet po 30 r.ż. zamieszkujących na terenie województwa Dolnośląskiego.

W ramach projektu oferujemy uczestniczkom:

– bezzwrotną DOTACJĘ na założenie własnej firmy w wysokości do 23 050,00zł – bez poręczycieli,

– wsparcie pomostowe finansowe w wysokości do 2000,00  przez 12 m-cy prowadzenia firmy,

– bezpłatne wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt adresowany jest kobiet po 30 r.ż. zamieszkujących (w rozumieniu KC) na terenie Dolnego Śląska:

– pozostających bez zatrudnienia w tym szczególnej sytuacji na rynku pracy ( kobiety 50+, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami);

– imigrantek/reemigrantek;

– ubogich pracujących;

– zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;

– odchodzących z rolnictwa .

Rekrutacja do projektu jest prowadzona od lipca 2021r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.przedsiebiorczekobiety3.eu. (strona w trakcie budowy).

Zapraszamy również do kontaktu z Biurem Projektu, odpowiemy na wszystkie pytania.