Zarząd Powiatu Bolesławieckiego przedłużył termin składania ofert w ramach ogłoszonego otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie spedycja w powiecie bolesławieckim w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. majora H. Sucharskiego w Bolesławcu”.

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej na zasadach określonych w w/w ogłoszeniu, w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek – 7.30-15.30, piątek – 7.30-14.00 w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu w Biurze Podawczym przy ulicy Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec lub drogą pocztową od dnia zamieszczenia ogłoszenia tj. od 14.02.2023 r. do 22.03.2023r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu dokumentu do starostwa).

Formularz oferty TUTAJ