Nazwa zadania: „Przebudowa terenów zewnętrznych wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu”

Termin realizacji: do 30 listopada 2021 roku

Wartość zadania: 873 450,00  zł

Współfinansowanie:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 873 450,00  zł,

Wykonawcy: Monika Brzózka OL-GARDEN ul. Marca 23/9, 59-220 Legnica; Ogrody Jagielski Maciej Jagielski, Bolesławice 239b, 59-700 Bolesławiec.

W ramach powyższych umów przebudowano ogrodzenie wokół szkoły, utwardzono tereny zewnętrzne, zagospodarowano tereny zielone w tym dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo wykonane zostało zadaszenie nad wejściem do budynku szkoły, wymieniono balustradę schodową oraz zabezpieczono okna piwnic.

Przed inwestycją

W trakcie

Po realizacji inwestycji

Inwestycja pn. „Przebudowa terenów zewnętrznych wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu” finansowana jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.