Przebudowa drogi relacji Łaziska- Wartowice

Już wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej nr 2291D na odcinku Wartowice – Łaziska. Koszt przedsięwzięcia to 431.933,57 zł. Zadanie sfinansowane zostanie ze środków Powiatu Bolesławieckiego oraz Gminy Warta Bolesławiecka.

Inwestycje drogowe to jedne z priorytetowych zadań Powiatu Bolesławieckiego. W ubiegłym roku, dzięki współpracy Powiatu Bolesławieckiego i Gminy Warta Bolesławiecka, udało się zmodernizować część drogi łączącej Wartę Bolesławiecką z Wartowicami (ETAP III). Prace polegały na frezowaniu starej nawierzchni, nałożeniu nowej jezdni asfaltowej, oczyszczeniu i utwardzeniu pobocza, namalowaniu linii jezdni po obu stronach szosy. Koszt modernizacji odcinka o długości 450 metrów wyniósł 247.888,00 zł.

Czwarty – tegoroczny etap inwestycji obejmuje modernizację prawie kilometrowego odcinka drogi powiatowej Wartowice – Łaziska. Obecnie nawierzchnia jest bardzo zniszczona. Częste używanie jej przez ciężki sprzęt rolniczy oraz brak poprawnego powierzchniowego odwodnienia doprowadziło do wielu ubytków i nierówności. Zadanie przewiduje poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni i zjazdów. Zakres prac obejmuje także poszerzenie drogi, zlikwidowanie przełomów oraz wzmocnienie nawierzchni.

Modernizacja drogi poprawi komfort jazdy, a także znacząco wpłynie na  bezpieczeństwo kierowców. Zadanie jest szczególnie ważne dla mieszkańców okolicznych wsi. Jest to również doskonały przykład współpracy między Powiatem Bolesławieckim a Gminą Warta Bolesławiecka, której celem jest poprawa warunków drogowych w Powiecie.

Zakończenie robót planowane jest w lipcu 2021 r.