Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280D na odcinku Bolesławiec – Stare Jaroszowice w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Termin realizacji: do 15 września 2020 roku

Wartość zadania: 1 286 704,97 zł

Współfinansowanie:

Fundusz Dróg Samorządowych – 1 029 363,97 zł,

Gmina Miejska Bolesławiec –12 867,05 zł

Gmina Bolesławiec – 115 803,45 zł

Powiat Bolesławiecki – 128 670,50 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Jałowiec 56, 59-800 Lubań

Przebudowany został odcinek drogi Bolesławiec – Stare Jaroszowice o długości 3780 m. Odcinek zyskał nową nawierzchnię, przebudowane zostały pobocza i wyczyszczone przydrożne rowy. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na poprawą stanu bezpieczeństwa i komfort jazdy.

Zdjęcia przed remontem

Zdjęcia w trakcie prac

Zdjęcia zakończonej inwestycji

Inwestycja pn. „Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.