Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D  relacji Bożejowice – Otok”

Termin realizacji: do 3 sierpnia 2022 roku

Wartość zadania: 5 701 945,30 zł

Współfinansowanie:

Fundusz Dróg Samorządowych – 3 200 000,00 zł,

Gmina Bolesławiec – 1 250 972,65 zł

Powiat Bolesławiecki – 1 250 972,65 zł

Wykonawcy:

Roboty budowlane: Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań

Nadzór inwestorski: „VIA 2008” Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz, ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo

Przebudowany został odcinek drogi Bożejowice – Otok o łącznej długości 995 m. Odcinek zyskał nową nawierzchnię, przebudowano pobocza i wyczyszczono przydrożne rowy, wzdłuż drogi powstały ciągi pieszo – rowerowe lub chodniki. Inwestycja objęła również przebudowę 5 skrzyżowań, 3 przystanków oraz konserwację jednego mostu. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na poprawą stanu bezpieczeństwa i komfort jazdy.

Przed remontem

W trakcie prac remontowych

Po remoncie

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D  relacji Bożejowice – Otok” jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.