Przedmiot umowy obejmował przebudowę drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegającą na budowie chodnika. Długość przebudowywanego odcinka to ok. 650 m. Wartość umowy wyniosła 364.064,26 zł, a inwestycja ta była współfinansowana przez Gminę Gromadka. Roboty budowalne polegały na wykonaniu chodnika z nawierzchni bitumicznej, przestawieniu słupów oświetlenia ulicznego, odmuleniu rowów oraz wykonaniu nowych przepustów pod zjazdami.

Wykonawca: Firma Drogowo Budowlana „BRUKBUD” Jerzy Żoga, Grzegorz Jewtuch, Zbigniew Franczyk S. C., ul. Sienkiewicza 24-26, 59-600 Lwówek Śląski