Protokół z oceny formalnej ofert  w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Bolesławieckiego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ogłoszonym uchwałą Nr 370/2021 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 4 marca 2021 r.

Szczegóły:  TUTAJ

Organizacja w terminie od 1.04.2021r. do 6.04.2021 r.

– 1.04.2021 r. czwartek 7.30-15.30,

– 2.04.2021r. piątek 7.30-12.30,

– 6.04.2021 r. wtorek 7.30-15.30

powinna złożyć brakujące dokumenty w Biurze Podawczym  Starostwa Powiatowego w Bolesławcu ul. Armii Krajowej 12. Oferty, które nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.