W ramach innowacyjnego projektu edukacyjnego, Powiat Bolesławiecki zdobył wsparcie finansowe, gdzie całkowita wartość inicjatywy przekracza 5 600 000 złotych. To otwiera nowe możliwości rozwoju edukacji zawodowej na terenie powiatu.

Z początkiem lutego rozpoczął się projekt “Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego, którego partnerem jest firma Syntea S.A.

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele 5 bolesławieckich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiatu Bolesławiecki, w których realizowane jest kształcenie zawodowe tj.:

 • Zespół Szkół Mechanicznych,
 • Zespół Szkół Budowalnych,
 • Zespół Szkół Elektronicznych,
 • Zespół Szkół Handlowych i Usługowych
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

Dzięki zdobytym funduszom wprowadzimy najnowsze rozwiązania cyfrowe i technologiczne w procesie kształcenia naszych uczniów. Dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom młodzież będzie kształcona bardziej efektywnie i ukierunkowana na potrzeby rynku pracy.

Projekt “Pierwszy Krok” to nie tylko podniesienie jakości kształcenia zawodowego, ale także dostosowanie oferty edukacyjnej do współczesnych standardów. Dzięki temu absolwenci naszych szkół w powiecie będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i radzenia sobie z dynamicznymi zmianami technologicznymi.

Zrealizujemy:
– dodatkowe zajęcia i szkolenia dla 450 uczniów szkół zawodowych,
– dodatkowe zajęcia i szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe dla 62 nauczycieli,
– staże uczniowskie dla 225 uczniów,
– doposażymy w nowoczesny sprzęt pracownie 5 naszych szkół.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • warsztaty grupowe z elementami rozwijania zielonych kompetencji dla uczniów,
 • organizacja i realizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych/ rozwijających w szkołach,
 • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • doskonalenie zawodowe kadry zarządzającej,
 • realizacja staży uczniowskich,
 • rozwój umiejętności uczniów poprzez doposażenie pracowni w zaawansowany technologicznie i najnowocześniejszy sprzęt.

Zaplanowane szkolenia:

 • Projektowanie grafiki komputerowej
 • Tworzenie witryn internetowych
 • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 • Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem CRM
 • Systemy geoinformatyczne w praktyce wraz z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych przestrzennych
 • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
 • Montowanie stolarki budowalnej
 • Projektowanie CAD/CAM
 • Kurs spawacza
 • Szkolenie Virtual Reality
 • Kurs GIT
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Pomiary elektryczna stacji ładowania AC
 • Wózki widłowe
 • Kurs jazdy ciągnikiem rolniczym

Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron oraz wsparciu finansowemu, Powiat Bolesławiecki stawia solidne fundamenty pod dalszy rozwój edukacji zawodowej i podnoszenie kwalifikacji młodzieży. Ten ambitny projekt niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności regionu oraz zapewnienia lepszych perspektyw zawodowych dla młodych osób z terenu powiatu bolesławieckiego.

Projekt „Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego realizowany w ramach Priorytetu 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”, Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji”, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.