Zdalna szkoła

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu niezwłocznie skorzystał z możliwości pozyskania pieniędzy w ramach, bardzo potrzebnego w warunkach wszechobecnej pandemii koronawirusa COVID – 19, projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, który jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Od 1 kwietnia tego roku wszystkie gminy oraz powiaty w Polsce mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu tabletów, laptopów oraz oprogramowania do prowadzenia zdalnej edukacji. Przeznaczone na ten cel 186 milionów złotych jest odpowiedzią na obecną sytuację szkół, w których nową i podstawową formą nauczania jest prowadzenie zdalnych lekcji. Aby umożliwić i ułatwić zdalną edukację, jak największej liczbie uczniów i nauczycieli, został uruchomiony właśnie projekt „Zdalna Szkoła”. Wydział Edukacji Powiatu Bolesławieckiego szybko wykorzystał tę możliwość i postarał się o dofinansowanie na zakup sprzętu
i oprogramowania dla uczniów i nauczycieli bolesławieckich szkół ponadpodstawowych
– w szczególności na zakup tabletów, laptopów oraz oprogramowania umożliwiającego zdalną edukację.

Dzięki temu już od niespełna miesiąca nasi uczniowie, którzy nie mieli wcześniej takiej możliwości, mogą korzystać z nowego sprzętu komputerowego. W efekcie w ramach projektu „Zdalna szkoła” I Liceum Ogólnokształcące otrzymało cztery laptopy, II Liceum, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Zespół Szkół Elektronicznych po trzy laptopy. Natomiast uczniowie Mechanika korzystają już z czterech nowych urządzeń, podobnie jak Handlówka i szkoła specjalna. Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu otrzymał pięć laptopów. Jeden z nich służy dzieciom i młodzieży z bolesławieckiego Domu Dziecka.
W ramach tego projektu na wsparcie mogło liczyć również Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów, które otrzymało również jeden laptop. Na ten cel udało się ostatecznie pozyskać kwotę prawie 100 tysięcy zł.Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.