Zawodowy Dolny Śląsk

Dzięki projektowi w jaki zaangażowała się moja szkoła mogłam wziąć udział w miesięcznym stażu w firmie produkcyjnej Zehnder. Było to cenne doświadczenie, ponieważ zobaczyłam jak wygląda rzeczywista praca w zawodzie – to tylko jedna z wielu pozytywnych opinii uczniów, którzy już korzystają z dobrodziejstw projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”. Pomaga on w kształceniu zawodów deficytowych i Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.

Powiat Bolesławiecki jest partnerem realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projektu. Dzięki temu uczniowie z Elektronika, Handlówki oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mogą skorzystać z wielu form wsparcia. A są to : zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej, współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska, zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół. Również doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji zadań w projekcie. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu otrzymał już wsparcie projektowe poprzez doposażenie pracowni logistycznej. Szkoła otrzymała 32-stanowiskową licencję programu do zarządzania firmą transportową, dzięki któremu uczniowie będą mogli podczas zajęć ćwiczyć generowanie zleceń transportu, listów przewozowych, faktur, dokumentów windykacyjnych, a dodatkowo – tablicę multimedialną, która w zestawie z oprogramowaniem będzie dużym wsparciem w praktycznych lekcjach. Ogólna kwota doposażenia to prawie 20 tysięcy zł.

Wakacje bynajmniej nie stanowiły pauzy w projekcie. Przeciwnie – stały się doskonałą okazją do skorzystania z jego możliwości. A mowa tu o lipcowych stażach zawodowych , których celem było podniesienie poziomu praktycznych umiejętności zawodowych. Staże zorganizowały Drukarnia Neograf, Zehnder  oraz  Trans-Branko. Udział w stażu był dla uczniów swego rodzaju nagrodą za uzyskane wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Każdy z uczestników otrzymał stypendium w kwocie 1750 zł. Serdeczne podziękowania należą się firmą, które zdecydowały się na przyjęcie na staż naszych uczniów. Dzięki swojej ofercie umożliwili uczniom zdobycie nowych doświadczeń zawodowych oraz poznanie kultury pracy i realizacji zadań w rzeczywistym środowisku firmy.