Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

„Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych oraz dzięki wzrostowi ich kompetencji i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy, wyraźny wzrost zatrudnienia. Realizacja projektu ma na celu rozwiązanie problemu niewystarczającej efektywności kształcenia zawodowego, prowadzonego we współpracy z pracodawcami oraz szeroko rozumianym rynkiem pracy, a także zbyt niskim poziomem zdawalności egzaminów zawodowych.

Projekt realizowany w partnerstwie 11 dolnośląskich JST (Województwa Dolnośląskiego, 3 Miast na prawach Powiatów: Legnicy, Wałbrzycha, Wrocławia i 8 Powiatów: Bolesławieckiego, Kłodzkiego, Lubińskiego, Lwóweckiego, Oleśnickiego, Świdnickiego, Wrocławskiego) planowany na okres 40 miesięcy od 1 marca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r., jednak ze względu na sytuację epidemiczną termin ulegnie zmianie. Łączny budżet projektu to11 511 500 zł, w tym udział Powiatu Bolesławieckiego – 285 060 zł.

Dofinansowanie na podstawie umowy Partnerskiej zawartej w 15 września 2020 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim (partnerem wiodącym) i powiatami partnerskimi oraz Uchwały Nr 3160/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. “Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”. (10 Oś Priorytetowa – Edukacja, Działanie 10.4  Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy).