Transgraniczny Festiwal Wielu Kultur – wspólne odkrywanie tożsamości pogranicza

Informacja o projekcie
realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów
Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Tytuł projektu:

Transgraniczny Festiwal Wielu Kultur – wspólne odkrywanie tożsamości pogranicza

Nazwa programu:   

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020

Beneficjent FMP:

Powiat Bolesławiecki ( www.powiatboleslawiecki.pl )

Partner projektu:

Landkreis Bautzen ( www.landkreis-bautzen.de )

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt obejmował realizację Transgranicznego festiwalu Wielu Kultur w Bolesławcu w maju 2019 r.

W ramach projektu w marcu i maju 2019 roku odbyły się dwa spotkania robocze partnerów projektu, które miały na celu ustalenie najważniejszych założeń dotyczących wspólnej realizacji przedsięwzięcia. W ramach projektu po raz pierwszy zorganizowany został transgraniczny festiwal z udziałem zespołów z Polski i Saksonii – z powiatu Bolesławieckiego i Bautzen.

Zrealizowanie projektu przyczyniło się do nawiązania osobistych i instytucjonalnych kontaktów pomiędzy przedstawicielami obu narodów, a w konsekwencji do poprawy wzajemnego wizerunku Niemców i Polaków, zwłaszcza wśród seniorów oraz dzieci i młodzieży. W tym wielopokoleniowym festiwalu królowała przede wszystkim miłość do muzyki i tradycji. Najmłodszy uczestnik miał 4 lata, a najstarszy ponad 80. Festiwal połączył więc nie tylko narody, ale i pokolenia.

Uczestnicy i widzowie mieli możliwość partycypacji w niespotykanym dotąd wydarzeniu. Mimo niewielkiej odległości między Bolesławcem z Bautzen (90 km) wielu uczestników z Niemiec po raz pierwszy w życiu było w Polsce i w powiecie bolesławieckim, wielu uczestników z Polski po raz pierwszy występowało na tej samej scenie z zespołami z zagranicy. Wszyscy zapowiedzieli udział w kolejnych imprezach tego typu.

W ramach projektu wydano dwujęzyczne foldery, płyty z festiwalu, a całe wydarzenie było transmitowane online.

Cel projektu:

Pogłębienie współpracy powiatów oraz nawiązanie i intensyfikacja kontaktów transgranicznych pomiędzy mieszkańcami poprzez wspieranie wielokulturowości obu powiatów

Okres realizacji:

01 marca 2019 – 26 czerwca 2019

Wartość zrealizowanego projektu:

20.713,20 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85%