Transgraniczna „Noc świętojańska”

Główni partnerzy projektu to Powiat Bolesławiecki, który będzie reprezentowany w projekcie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu oraz Deutsch – Sorbischen Volktheaters Bautzen. Obie instytucje rozpowszechniają kulturę w swoich regionach, realizują liczne warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kultywują lokalne tradycje. Celem projektu jest pogłębienie istniejącej współpracy powiatów Bolesławca i Bautzen oraz intensyfikacja kontaktów transgranicznych pomiędzy obywatelami i instytucjami poprzez wspólne organizowanie wydarzeń kulturalnych.

A wszystko to dzięki wzajemnemu poznawaniu polskich i saksońskich (serbołużyckich) tradycji charakterystycznych dla obchodów powitania lata i najkrótszej nocy w roku (Noc Świętojańska). Poszukiwanie zbieżnych rytuałów i przejawów kultury, związanych z miejscem zamieszkania i kultywowanych dawnych obrzędów przez przodków. Wspólne działania kulturalne, m.in. warsztaty plastyczne, zielarskie taneczne, wokalne, teatralne, literackie będą namacalnym przejawem kultywowania tradycji oraz współtworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń w kontekście kulturalnej ekspresji. Sama realizacja projektu przewiduje periodyczne spotkania warsztatowe, które poprzedzą kulminacyjne wydarzenia, związane ściśle z obrzędami podczas Nocy Świętojańskiej.  W konsekwencji zaplanowano periodyczne   warsztatowe spotkania w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu oraz jedno trzydniowe spotkanie bezpośrednio poprzedzające świętojańskie obrzędy (harmonogram Nocy Świętojańskiej : wyplatanie wianków, warsztaty zielarskie, przygotowanie dekoracji, kostiumów, uformowanie korowodu, przejście ulicami mia sta nad rzekę, puszczanie wianków, prezentacja przygotowanego spektaklu – teatr, taniec, śpiew).

Projekt nr PLSN. 04.01.00-02 – 0003/15 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020 w terminie styczeń – lipiec 2021 r. Wartość projektu : 90 490 tys. zł.