Projekt “Siedem Szkół na Szóstkę”

Szkoły na szóstkę – kliknij TUTAJ

1390 uczniów i 24 nauczycieli – to odbiorcy działań projektu „Siedem szkół na szóstkę – poprawa jakości kształcenia w powiecie bolesławieckim”. Wartość projektu to prawie 2 444 924,69 mln zł.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli 7 szkół ponadgimnazjalnych (I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka ZS Elektronicznych im. Ignacego Domeyki, ZS Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego, ZS Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego ,ZS Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego, ZS Budowlanych). Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli, zakup wyposażenia pracowni matematyczno – przyrodniczych. Ponadto projekt zawiera programy stypendialne dla najlepszych uczniów, zajęcia z doradztwa zawodowego, wycieczki naukowe dla uczniów i wydatki na remonty sal lekcyjnych w wybranych szkołach. Całość prowadzonych działań uatrakcyjni ofertę edukacyjną bolesławieckich szkół i przełoży się na ich jeszcze lepsze funkcjonowanie i postrzeganie wśród mieszkańców Powiatu.

Realizacja rozpoczyna się już w listopadzie br. i potrwa do sierpnia 2020 roku.

HARMONOGRAMY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Harmonogramy zajęć dodatkowych w listopadzie 2018 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogramy zajęć dodatkowych w grudniu 2018 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogramy zajęć dodatkowych w styczniu 2019 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogramy zajęć dodatkowych w lutym 2019 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogramy zajęć dodatkowych w marcu 2019 r . – kliknij TUTAJ

Harmonogramy zajęć dodatkowych w kwietniu 2019 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogramy zajęć dodatkowych w maju 2019 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogramy zajęć dodatkowych w czerwcu 2019 r. – kliknij TUTAJ

HARMONOGRAMY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Harmonogramy zajęć dodatkowych we wrześniu 2019 r. kliknij TUTAJ

Harmonogram zajęć dodatkowych w październiku 2019 r . – kliknij TUTAJ

Harmonogram zajęć dodatkowych w listopadzie 2019 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogram zajęć dodatkowych w grudniu 2019 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogram zajęć dodatkowych w styczniu 2020 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogram zajęć dodatkowych w lutym 2020 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogram zajęć dodatkowych w marcu 2020 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogram zajęć dodatkowych w kwietniu 2020 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogram zajęć dodatkowych w maju 2020 r. – kliknij TUTAJ

Harmonogram zajęć dodatkowych w czerwcu 2020 r. – kliknij TUTAJ