Profesjonaliści przyszłości – nowe kwalifikacje zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego

„Profesjonaliści przyszłości – nowe kwalifikacje zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego”

„Profesjonaliści przyszłości – nowe kwalifikacje zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego” to projekt Powiatu Bolesławieckiego realizowany przez dwie szkoły ponadpodstawowe :  Zespół Szkół Mechanicznych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Celem projektu jest wzrost kompetencji 240 uczniów i 4 nauczycieli oraz podniesienie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w tychże szkołach. Wszystkie działania w ramach projektu mają zmierzać do tego, aby uczniowie lepiej poradzili sobie na wymagającym rynku pracy, a ich umiejętności były lepiej do niego dostosowane, a co za tym idzie do oczekiwań pracodawców. Szkoły mają również możliwość uzupełnić braki w wyposażeniu w wysokospecjalistyczny sprzęt do kształcenia zawodowego. Ponadto projekt zakłada współpracę z 29 pracodawcami i realizację kursów oraz szkoleń w ramach takich zawodów jak np. spawacz, operator wózków, barman,  usługi cateringowe, barista, programowanie obrabiarek CNC. W projekcie realizowane są również zajęcia podwyższające kompetencje uczniów w zakresie IT, miedzy innymi : programowanie PLC, programowanie serwisów www, administrowanie sieciami. Kwalifikacje zostaną ponadto potwierdzone stosownym egzaminem, a 80% uczniów  weźmie udział w stażach zawodowych. W konsekwencji dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zwiększą mobilność uczniów na lokalnym rynku pracy. W ramach projektu powstanie też sieć współpracy pracodawców, nauczycieli i dyrektorów. 4 nauczycieli weźmie udział w szkoleniach i studiach podyplomowych. Zaplanowano kursy specjalistyczne, zakończone uzyskaniem certyfikatu. Ponadto dla uczniów z trudnościami zaplanowano również zajęcia wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze. Szkoły na podstawie diagnozy zasobów zaplanowały doposażenie pracowni w wysokospecjalistyczny sprzęt, a staże zawodowe i dodatkowe zajęcia będą prowadzone przez firmy zewnętrzne. Najważniejsze w całym przedsięwzięciu jest fakt, że zdecydowana większość pracodawców wyraża wolę zatrudnienia osób z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi, a jak powszechnie wiadomo – dobrzy fachowcy są zawsze w cenie.

Całkowita wartość projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wynosi 1 676 689 zł. Przedsięwzięcie kształcące „profesjonalistów przyszłości” rozpoczęło się w styczniu tego rok, a zakończenie zaplanowano na sierpień 2022.

logo