Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu”.

Umowa o dofinansowanie nr RDPS.03.03.01-02-0033/21-00 z dnia 06.05.2022 roku.

Realizacja projektu przewiduje wykonanie zadań związanych pracami budowlanymi mającymi na celu termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Bolesławieckiego zlokalizowanych w Bolesławcu przy al. Tysiąclecia 51. Poprawa efektywności energetycznej dotyczyć będzie trzech budynków szkolnych. Zakres rzeczowy projektu przewiduje ocieplenie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę źródeł światła oraz montaż instalacji PV. W projekcie uwzględniono również system zarządzania energią.

Realizacja inwestycji w sposób bezpośredni przełoży się na:

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową,

– zmniejszenie strat energii pierwotnej,

– zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła,

– zmniejszenie kosztów pozyskania energii elektrycznej,

– redukcję emisji CO2.

Głównym celem prezentowanego projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Powiatu Bolesławieckiego..

Wartość projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, wynosi 3 164 469,70 zł przy czym kwota dofinansowania 85% wynosi 2 689 799,25 zł, pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu Bolesławieckiego.

Okres realizacji: od 05.05.2022 r. do 30.06.2023 r.

Zakończyła się rzeczowa realizacja projektu. Ostatecznie wartość projektu wyniosła 3 578 223,96 zł z czego dofinansowanie wyniosło 2 689 799,25 zł.

budynek Zespołu szkół budowlanych
zmodernizowany budynek Zespołu Szkół Budowlanych
zmodernizowany budynek Zespołu Szkół Budowlanych