Nowa perspektywa – Lepszy Start

W Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach trwa projekt „Nowa perspektywa – Lepszy Start” . Młodzież już w pełni korzysta z jego dobrodziejstw. Co dla nich oznacza 11 mln, na które opiewa wartość projektu. W Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach, zarządzanym przez powiat  dodatkowe wsparcie otrzymało 30 wychowanków.  Projekt jest  realizowany przez Województwo Dolnośląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w partnerstwie z 8 powiatami Dolnego Śląska, w tym Powiatem Bolesławieckim. Beneficjentami tego przedsięwzięcia jest aż  486 osób w 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Głównym celem projektu jest zdobywanie przez wychowanków nowej wiedzy i co ważniejsze kształtowanie umiejętności poprzez działanie. W realizację projektu zaangażowana została cała społeczność ośrodka. Młodzież uczy się współpracy, samodzielności, przedsiębiorczości i kreatywności. Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy ułatwi wychowankom prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Integralną częścią programu jest edukacja zawodowa, w ramach której wychowankowie zdobywają i poszerzają swoją wiedzę o danych branżach. Ważną stroną jest strona praktyczna takiej edukacji. Młodzież uczestniczy w kursach umiejętności zawodowych, poznaje rynek pracy  i zdobywa wiedzę na temat firm w regionie.  Pozwoli to na planowanie kariery zawodowej i na lepszy start w dorosłe życie. Szczegółowe zadania merytoryczne realizowane w ramach projektu :podstawowym założeniem projektu jest realizacja 27 form wsparcia, w tym 24 skierowanych do wychowanków i 3 do ich rodzin. Formy te wchodzą w skład: usług aktywnej integracji społecznej – poradnictwo psychospołeczne, treningi kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym, usług aktywnej integracji zawodowej -doradztwo zawodowe, zajęcia z zakresu zawodoznawstwa u pracodawców oraz kursy umiejętności zawodowych, oraz usług aktywnej integracji społecznej przy wsparciu rodzin. Również indywidualne i grupowe poradnictwo psychospołeczne, poradnictwo prawne oraz pomoc w nawiązywaniu współpracy.