Nauka szansą na sukces

„Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”- to kolejny edukacyjny projekt, który pomoże na lepszy start w sferze zawodowej Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych, a także poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów 5 ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących z 2 dolnośląskich powiatów: lwóweckiego i bolesławieckiego, w tym również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt składa się z 6 zadań. Zadania dotyczące powiatu bolesławieckiego obejmują wyposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących . Zakup nowoczesnego wyposażenie ma służyć osiągnięciu celów projektu, w ramach tego dokonany zostanie zakup mebli, pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć metodami badawczymi.

– wyposażenie pracowni informatycznej w II LO w Bolesławcu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć,     urządzenia wielofunkcyjne, laptopy multimedialne, projektor multimedialny;

– wyposażenie pracowni przyrodniczych w skład których wchodzą pracownie: fizyczna, biologiczna, chemiczna, geograficzna w II LO w Bolesławcu w pomoce dydaktyczne. Pracownie zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć m.in. w laptopy i ekran ścienny i in. Sala chemiczna dodatkowo wyposażona zostanie w  krzesła, stolik pod projektor, tablicę sucho ścieralna oraz meble do przechowywania odczynników chemicznych;

– wyposażenie pracowni informatycznej w I LO w Bolesławcu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć, m.in. laptopy, instalacje punktów dostępowych, gniazd sieciowych, drukarki, głośników komputerowych, kamerę, statyw, lustrzankę cyfrową z lampą błyskową; w pomoce dydaktyczne, zestaw interaktywny pozwalający na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji: rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, szybkie tworzenie figur geometrycznych;

– wyposażenie pracowni przyrodniczej w I LO w Bolesławcu w meble, min. ławki, krzesła uczniowskie, stół uczniowski laboratoryjny, biurko, szafa, stojak na lampy, szafa na odczynniki oraz w sprzęty niezbędne do realizacji zajęć: laptopy, głośniki do laptopa a także w pomoce dydaktyczne mikroskopy, magnesy, statywy, soczewki optyczne. Całkowita wartość projektu to 881.138,16 zł.