Kształcenie Zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego

Główny cel projektu to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu nauczania do etapu zatrudnienia. Również wzmacnianie jakości systemów kształcenia zawodowego poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności i dostosowania programów nauczania. Projekt stawia nacisk na rozwój mechanizmów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu, realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Autorzy projektu postawili również nacisk na zagadnienie zwiększenia dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych.

Szkoły biorące udział w projekcie:

– Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu,

– Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu,

– Zespół Szkół  Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,

– Zespół Szkół  Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu,

– Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

Oczekiwane rezultaty projektu to nabycie kompetencji przez 414 uczniów, uzyskanie kwalifikacji przez 60 nauczycieli, wykorzystanie w pracowniach przedmiotowych specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w pięciu szkołach oraz wykorzystanie sprzętu TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych w pięciu szkołach. W ramach projektu organizowane są różne kursy zawodowe m.in. na kursy : prawo jazdy kat. C+E – 2xTAK, spawacz – 2xTAK, CAD – Recentia, PLC – 2xTAK. Uczniowie mają również do dyspozycji specjalistyczne zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego dla poszczególnych branż, celowane zajęcia inżynierskie, m.in.  metody wspomagania projektowania części maszyn oraz wakacyjne staże zawodowe realizowane u pracodawców.

Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do 2020-12-31

Obszar realizacji projektu: subregion jeleniogórski, powiat bolesławiecki, gmina Bolesławiec. Beneficjent: powiat bolesławiecki. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja,  Numer i nazwa Działania: 10.4; Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Nr projektu SL2014: RPDS.10.04.01-02-0023/17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.