Królowa Sportu

Otwarcie lekkoatletycznego boiska

Apetyt na rekordy

Orlik przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu

Powiat Bolesławiecki od początku istnienia inwestuje w rozwój sportu i rekreacji na swoim terenie oraz rozwija nawyk aktywnego stylu życia wśród mieszkańców. Powiat jest organem prowadzącym dla 7 zespołów szkół ponad gimnazjalnych oraz 2 zespołów placówek specjalnych, z których każdy posiada salę gimnastyczną oraz boiska zewnętrzne. W ostatnich latach  inwestuje w remonty starszych obiektów sportowych oraz budowę nowych, organizuje i wspiera imprezy sportowe oraz rekreacyjne dla mieszkańców, takie jak: Rundka z Powiatem i Rowerowa Rundka z Powiatem, Szpikolada. Ponadto, jako jednostka samorządu terytorialnego, aktywnie współpracuje z klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami, zlecając tym podmiotom realizację zadań publicznych z zakresu sportu i rekreacji.

Powiat Bolesławiecki, jako inwestor, zrealizował w 2010 r. kompleks boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu im. Janusza Korczaka przy ul. Dolne Młyny 60, w ramach zadania pn. „Moje Boisko – ORLIK 2012”, obejmujący: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m i powierzchni 1860 m2, boisko wielofunkcyjne o wymiarach: 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 , budynek sanitarno-szatniowy, ogrodzenie, oświetlenie, chodniki i ciągi piesze, zagospodarowanie terenu.

Współudział w finansowaniu zadania miały: Budżet Państwa, Ministerstwo Sportu i Turystyki – Umowa nr 1957/1320/ORL/MŻ/10 na dofinansowanie inwestycji ze środków budżetowych zawarta dnia 10.11.2010 – wartość dofinansowania 333.000,00 zł oraz budżet Województwa Dolnośląskiego- Urząd Marszałkowski – Porozumienie nr DS.-S/2253/10  zawarte w dniu 01.09.2010 – wartość dofinansowania 333.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1.136.805,02 zł, w tym środki własne  470 805,02 zł.

Kompleks boisk przy Zespole Szkół Budowlanych

W roku 2015 Powiat Bolesławiecki uzyskał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa – Ministerstwa  Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu” w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej 2015. Wartość dofinansowania w formie dotacji wyniosła 90.000,00 zł. Przedmiotem inwestycji była przebudowa boisk szkolnych polegająca na wykonaniu nawierzchni syntetycznej boisk z zachowaniem istniejącej podbudowy asfaltowej. W wyniku przebudowy powstało  boisko o wymiarach 22×44 m do gry w piłkę ręczną, mini koszykówkę, piłkę siatkową i tenisa oraz boisko o wymiarach 16×21 m do gry w badmintona i mini piłkę koszykową. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 339.767,00 zł, w tym środki własne Powiatu 249.767,0 zł.

Królowa Sportu

Najważniejszą inwestycją sportową Powiatu Bolesławieckiego realizowaną w dwóch etapach w latach 2014 i 2015 jest budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. W skład boiska lekkoatletycznego wchodzą bieżnie do biegów sprinterskich na 100 m i 200 m, skoku w dal i wzwyż, pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem młotem, a także rozgrywanie meczów piłki nożnej, siatkowej i koszykówki.

W powiecie bolesławieckim jest to pierwszy nowy obiekt sportowy z tak szeroką gamą możliwości treningowych i do przeprowadzenia zawodów sportowych międzyszkolnych oraz pomiędzy klubami sportowymi.

Współudział w finansowaniu zadania: budżet Województwa Dolnośląskiego – Urząd Marszałkowski – Umowa nr DS.-S/3350/14 zawarta w dniu 20.10.2014 – wartość dofinansowania w formie dotacji na dofinansowanie realizacji programu budowy urządzeń lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” 300.000,00 zł oraz budżet Państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki – Umowa nr 2015/0032/1320/SubA/DIS/R o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej zawarta dnia 16.07.2015 – wartość dofinansowania 1.000.000,00 zł.

Całkowita wartość zadania za rok 2014 i 2015 wynosi: 2.698.957,09 zł, w tym środki własne Powiatu wynoszące 1.398.957,09 zł.

Celem inwestycji było rozszerzenie zakresu użytkowego istniejących boisk szkolnych, z jednoczesną rozbudową i modernizacją, a także umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z kompleksu lekkoatletycznego. Teren inwestycji sąsiaduje z drogą lokalną i parkingiem ogólnodostępnym, co usprawnia dostęp osób niepełnosprawnych na teren kompleksu. Realizowany kompleks sportowy służy społeczności miasta i powiatu, lokalnym klubom sportowym oraz uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz Zespołowi Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, który jest położony w pobliżu ww. obiektu i nie posiada własnego boiska szkolnego. Kompleks boisk przyszkolnych, oprócz prowadzenia zajęć szkolnych pozwala na przeprowadzanie systematycznych treningów uczestnikom lekkoatletycznych klubów sportowych oraz organizowanie zawodów lekkoatletycznych międzyszkolnych i międzymiastowych, zawodów biegów sprinterskich na 100 m i 200 m, skoku w dal i wzwyż, pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem, młotem, a także rozgrywanie meczów piłki nożnej, siatkowej oraz koszykówki.

Dane techniczne

Kompleks składa się z następujących elementów:

a) bieżni okólnej czterotorowej o długości 200m z odcinkiem prostym sześciotorowym długości 120 m do  biegów sprinterskich,

b) skoczni do skoku w dal z rozbiegiem z bieżni okólnej,

c) skoczni do skoku o tyczce z rozbiegiem z bieżni okólnej – 2 stanowiska,

d) skoczni do skoku wzwyż zlokalizowanej w zakolu południowym bieżni,

e) rzutni do rzutu oszczepem z rozbiegiem w zakolu południowym bieżni,

f) rzutni do rzutu oszczepem z rozbiegiem w zakolu południowym bieżni,

g) rzutni do pchnięcia kulą zlokalizowaną w zakolu północnym bieżni,

h) rzutni do rzutów dyskiem i młotem usytuowanej w zakolu północnym bieżni,

i)  boiska do piłki nożnej zlokalizowanym wewnątrz bieżni (boisko jest jednocześnie sektorem rzutów  podczas rozgrywek  lekkoatletycznych),

j)  boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22mx12m z polem gry w piłkę siatkową i mini koszykówkę,

k) trybuny dla kibiców z liczbą siedzisk 200 sztuk.