Droga Osiecznica – Rudawica

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A18 – granica powiatu (Rudawica)”

 

Numer projektu: RPDS.05.01.01-02-0006/16

Okres realizacji:      

22 grudnia 2015 roku – 15 grudnia 2018 roku

Wartość realizowanego projektu:          

25 683 722,42 zł

Dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

21 170 875,60 zł

Droga strategiczna dla powiatu

Zakończyła się największa inwestycja drogowej w historii Powiatu Bolesławieckiego pod oficjalną nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271 D Osiecznica – węzeł autostradowy (Luboszów) A18 – granica powiatu (Rudawica)”, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  Budowa dwóch nowych mostów oraz 22 km drogi w gminie Osiecznica była możliwa dzięki wielu staraniom i wielu pozyskanym milionom przez władze Powiatu Bolesławieckiego. Na bezpieczne mosty czekaliśmy latami. Przebudowa drogi objęła rozbiórkę dwóch starych mostów znajdujących się na terenie Świętoszowa oraz wzniesienie nowych, zastępujących stare przeprawy i znacznie poprawiając komunikację między Świętoszowem, Osiecznicą i Bolesławcem, skracając drogę w stosunku do objazdu o ponad 5 km.

Wykonawcy inwestycji

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. powstało w 2006 roku z prywatnego przedsiębiorstwa założonego w kwietniu 1986 roku przez obecnych udziałowców. Spółka prawnie stała się kontynuatorem działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną, przejmując jego wartości zarówno materialne jak i prawne. Może zatem poszczycić się 30 -to letnią historią i doświadczeniem, jakie zdobyło w trakcie tego czasu. Główna siedziba Spółki mieści się w Jeleniej Górze przy ul. Kaczawskiej. Spółka uzyskała w 2008 roku Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji potwierdzający spełnienie wymagań aktualnie obowiązujących norm dotyczących produkowanych przez siebie mas mineralno-asfaltowych. Proces wytwarzania mas bitumicznych jest na bieżąco poddawany kontroli przez jednostkę certyfikującą, przeprowadzającą szereg audytów.

Mostostal Kielce S.A. wywodzi się z warszawskiego Mostostalu, firmy o ponad 70-letniej historii, znanej w Polsce i na świecie z wielu prestiżowych inwestycji. Oddział Kielce został powołany w celu realizacji budów cementowni i zakładów wapienniczych w Regionie Świętokrzyskim. W 1994 roku przekształciliśmy się w Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością a następnie w Spółkę Akcyjną Mostostal Kielce pozostającą w Grupie Mostostalu Warszawa S.A. Przez cały okres swojej działalności wykonujemy i montujemy konstrukcje stalowe wszystkich typów, ale największe sukcesy odnosimy w realizacjach inwestycji przemysłowych w tym energetycznych i ochrony środowiska. Kilkanaście lat temu, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, zaangażowaliśmy się także w budownictwo drogowe i dziś jesteśmy w czołówce polskich producentów mostów i wiaduktów stalowych. Posiadacz wielu cenionych certyfikatów i uprawnień.