Dobry zawód twoją szansą – poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.07.02.01-02-0030/16-00 projektu w ramach RPO WD 2014-2020
z dnia 23.06.2017r.

„Dobry zawód twoja szansą – poprawa warunków nauczania w szkołach zawodowych powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”- to kolejny edukacyjny projekt, który pomoże na lepszy start w sferze zawodowej. Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów zawodowych, przyrodniczych oraz cyfrowych, poprzez wyposażenie pracowni 5 ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z powiatu lwóweckiego oraz bolesławieckiego:

  1. Technikum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Lwówek Śl.

– pracownia sieci komputerowych oraz diagnostyki i naprawy UTK.

  1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
    i Zawodowych Gryfów Śl.- pracownia leśna.

  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych RakowiceWlk.- pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz mechatroniki.

  3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Lwówek Śl.- pracownia biologiczna i komputerowa

  4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum z Zespołu Szkół Elektronicznych Bolesławiec.- pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz poligraficzna.

W ramach projektu do Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu zakupiono między innymi sprzęt do dwóch pracowni: poligraficznej oraz maszyn i urządzeń elektrycznych, dostosowano ww. pracownie i toaletę do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakupiono schodołaz gąsienicowy.

Wartość projektu dla Powiatu Bolesławieckiego wyniosła 307.286,32 zł, przy czym kwota dofinansowania stanowiła 85% wydatków tj.: 261.193,37 zł.

Do pracowni poligraficznej zakupiono miedzy innymi: 3 zestawy komputerowe wraz
z oprogramowaniem, 16 notebooków wraz z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę laserową, zestaw multimedialny, drukarkę 3D, szafę sieciową wraz osprzętem
i oprogramowaniem.

Do pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych zakupiono między innymi: tablice suchościeralne, stół montażowy z pionowym stelażem i imadłem, zestawy dydaktyczne badania silnika bocznikowego, silni DC z magnetycznym transformatorem, eSz- sF, hamulca magnetycznego, PowerLab 605D, autotrasformator regulowany M10-522-20 250/8, silnik jednofazowy i trójfazowy, multimetr cyfrowy, wiertarko – wkrętarkę, komplet wierteł, wkrętaków, szczypcy bocznych, uniwersalnych, kluczy płasko – oczkowych, noże monterskie, szczypce do ściągania izolacji, zestaw pilników, młotków, piły do cięcia metalu, lutownice, próbniki neonowe, poziomice aluminiowe, suwmiarki i miarki zwijane.