Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań

Przeglądarka na stronie internetowej  www.mapadotacji.gov.pl

Tytuł projektu: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań”

Umowa o dofinansowanie nr RDPS.02.01.01-02-0033/17-00 z dnia 10.09.2019 r.

Projekt jest realizowany przez 5 partnerów: Powiat bolesławiecki (partner wiodący) i Powiaty lubański, lwówecki, zgorzelecki i Gmina Miejska Lubań. Przedmiotem projektu jest wprowadzenie zaawansowanych e-usług publicznych o wysokiej dojrzałości, pozwalających odbiorcom na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych. W celu usprawnienia funkcjonowanie e-usług, przewidziano wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu wspomagania procesów decyzyjnych i zarządzania. W urzędach i jednostkach organizacyjnych wdrożone zostaną m. i. nowoczesne systemy księgowe, kadrowo-płacowe, czy EOD, kompatybilne z wdrażanymi systemami dziedzinowymi.

Głównym celem prezentowanego projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych na terenie powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego, zgorzeleckiego i Gminy Miejskiej Lubań.

Całkowita wartość projektu wynosi 7.997.219,53 zł przy czym kwota dofinansowania 85% wynosi 6.797.636,60 zł. Wartość projektu dla Powiatu Bolesławieckiego wynosi 457.983,73 zł., kwota dofinansowania 85% wynosi 389.286,17 zł.

Okres realizacji od 15.10.2018 r. do 28.02.2021 r.