Powiat Bolesławiecki przystąpił do realizacji w 2021 r. Programu wyrównywania różnic między regionami III. Dzięki temu o środki finansowe na likwidację barier w zakresie umożliwiającym osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się i komunikowanie oraz na likwidację barier transportowych mogą się ubiegać Gminy, organizacje pozarządowe (jeśli prowadzą placówki edukacyjne lub placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych) oraz Powiat. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ

Do 15 lutego 2021 r. Gminy oraz powiatowe placówki edukacyjne mogą składać do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu wnioski o dofinansowanie projektów. Na likwidację barier utrudniających poruszanie się i komunikowanie (obszar B Programu) można ubiegać się o 150.000 zł, co stanowi 35% całości projektu. Z kolei na likwidację barier transportowych (obszar D) można się starać o środki stanowiące 60% kosztów projektu.