W celu realizacji polityki ochrony środowiska, organ wykonawczy województwa sporządza wojewódzki program ochrony środowiska. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029.

Nowy Program zawierał będzie ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. W tym celu Urząd Marszałkowski w ramach współpracy organów, zachęca wszystkich mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska na terenie województwa dolnośląskiego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie!

LINK DO ANKIETY: TUTAJ