Powiat Bolesławiecki otrzymał 970 200,00 zł na renowację pokrycia dachowego i strychu w XIX – wiecznych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Program wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowy oraz remontach dawnej architektury.

– Ta wiadomość bardzo nas ucieszyła. Cieszę się, że dotacja z Programu pozwoli na renowację zabytkowej szkoły – mówi Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.

17 lipca odbyła się wizja lokalna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z udziałem posła na Sejm RP Szymona Pogody, który wspomógł powiatowy samorząd w pozyskaniu funduszy.
Roboty budowlane w szkole obejmą częściową wymianę pokrycia dachowego w budynkach ZSOiZ w Bolesławcu przy ul. Komuny Paryskiej 6 i 7. Warto tu zaznaczyć, że obiekty, które dostaną „nowe życie” zostały zaprojektowane przez słynnego architekta Fryderyka Engelhardta Gansela, a ich budowa została ukończona w 1844 r. Są usytuowane w zabudowie szeregowej, bezpośrednio sąsiadują ze sobą i mają wspólny dach. Przez wiele lat dokonywano jedynie bieżących napraw pokrycia dachowego, polegających na uzupełnieniu ubytków dachówki. Roboty budowlane, na które teraz pozwoli dotacja, obejmą naprawę więźby dachowej na obu budynkach, wymianę łączenia dachu, ocieplenie połaci dachowych wraz z wymianą dyfuzyjnej membrany dachowej. Dach – w dedykowanej dla obiektów zabytkowych „karpiówce” –  zostanie zrewitalizowany. Plan robót przewiduje naprawę rynien i rur spustowych oraz wymianę instalacji odgromowej. W ramach zadania zaplanowano także prace renowacyjne na strychu szkoły. Prace obejmują wymianę uszkodzonych desek podłogowych oraz drewnianych barierek na schodach prowadzących na strychy budynków.
Naprawa dachu zabezpieczy budynki przed dalszymi uszkodzeniami oraz pozwoli zachować obecną formę architektoniczną i pozytywnie wpłynie na wygląd budynków usytuowanych w ciągu ulicy Komuny Paryskiej, która w latach 70 XIX wieku stanowiła część reprezentacyjnej dzielnicy willowej Bolesławca, porównywanej do berlińskiego Westendu. Inwestycja pozytywnie wpłynie również na wizerunek szkoły, w której młodzież kształci się od ponad 60 lat. Obecnie do ZSOiZ uczęszcza 672 uczniów, a w szkole pracuje 65 nauczycieli.