Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak w poniedziałek 28 lutego powołał zespół, którego zadaniem jest koordynacja działań związanych z udzielaniem pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Celem działań zespołu jest m.in. planowanie bieżących i dalekosiężnych działań, regularne konsultacje koordynatorów, uczestniczenie w telekonferencjach z wojewodą dolnośląskim oraz współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi, a także z przedsiębiorstwami i osobami prywatnymi.

Powiatowy zespół koordynacyjny prowadzi informację telefoniczną dla uchodźców przyjeżdżających na teren powiatu bolesławieckiego, ich rejestrację, trzy punkty zbioru darów dla uchodźców oraz prowadzi ewidencję pomocy oferowanej przez osoby prywatne oraz firmy. Ukraińcy którzy przyjeżdżają na teren naszego powiatu często tylko z jedną walizką potrzebują podstawowych rzeczy niezbędnych do codziennego życia takich jak środki czystości, środki higieny, odzież, obuwie oraz żywność. Członkowie zespołu są również w stałym kontakcie z osobami pochodzenia ukraińskiego obecnie mieszkającymi w Bolesławcu i okolicach, którzy nieodpłatnie pomagają w tłumaczeniach.