Rzecznik Praw Konsumenta – Waldemar Sawicki
Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 221
tel. 75 612 17 03
e-mail: konsument@powiatboleslawiecki.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek-czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00

Podstawa prawna działania Rzecznika:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
art. 76 – stanowi delegację ustawową dla organów administracji publicznej oraz organów samorządu terytorialnego, do prowadzenia aktywnej i spójnej polityki, gwarantującej skuteczną ochronę konsumentów „przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”;
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
reguluje zakres zadań samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów oraz kształtuje pozycję Rzecznika konsumentów.

Uprawnienia Rzecznika:
Rzecznicy wyposażeni są przez ustawodawcę w uprawnienia procesowe i doradcze, do których należą:
1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2. wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów, oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania, w sprawach o ochronę interesów konsumenta,
3. możliwość udzielania obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów,
4. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
5. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami UOKiK, jednostkami IH, oraz organizacjami konsumenckimi,
6. występowanie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zlecenie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze powiatu organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumenta,
7. możliwość żądania wszczęcia postępowania antymonopolowego,
8. prawo występowania do UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
9. wytaczanie powództwa jako reprezentant grupy w postępowaniu grupowym.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów 2020

ABC Konsumenta
Co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji ,
Usługi – potyczki z fachowcem ,
Reklama i promocja – dzisiaj tylko 9,99 zł ,
Zawieranie umowy – zakup butów to też umowa ,
Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa -spotkanie z akwizytorem ,
Sprzedaż na odległość -zakupy bez wychodzenia z domu ,
Sprzedaż na odległość -zakupy bez wychodzenia z domu c.d .,
Usługi telekomunikacyjne – Dzwonić każdy może ,
Usługi telekomunikacyjne – Dzwonić każdy może c.d. ,
Reklamacja usług telekomunikacyjnych -zawyżony rachunek – płacić, nie płacić ,
Ubezpieczenie – ogólne warunki ubezpieczenia – lektura dla nas czy egzamin dla agenta ,
Spór z ubezpieczycielem – jak być mądrym po szkodzie ,
Spór z ubezpieczycielem – jak być mądrym po szkodzie c.d.
Kredyt – jak wziąć, aby spłacić część 1 , część 2 , część 3 ,
Usługi turystyczne – Wycieczka z biurem podróży ,
Postępowanie sądowe – Czasochłonna ostateczność czy prosta konieczność? ,
Ochrona danych osobowych. Prywatność – prawi do bycia pozostawionym w spokoju ,
Zabawki – radosna i bezpieczna zabawa ,
AGD ,
Poradnik dla konsumentów 60 plus