6 maja 2023 roku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka na placu przy nowo rozbudowanej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu.
Podczas uroczystości, oprócz otwarcia remizy, przekazano do użytkowania przez OSP dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze.
Zakup samochodu pożarniczego i rozbudowa remizy została sfinansowana w ogólnej kwocie 3 784 710 zł ze środków Rządowego Funduszu “Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu pn. “Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego” oraz wkładu własnego Gminy Bolesławiec. Drugi samochód gaśniczy sfinansowano z dotacji KG PSP, dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG, z dotacji celowej Gminy Bolesławiec, z darowizn finansowych z Nadleśnictw Bolesławiec i Świętoszów oraz ze środków własnych jednostki.

Wręczono także odznaczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz medale Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu „Medale za zasługi dla pożarnictwa”.

Podczas apelu zostały wręczone awanse zawodowe w stopniach służbowych.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm Szymon Pogoda, Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, Zastępca Prezydenta Miasta Renata Szewczyk, Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny, Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Bogusław Brud, Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu st. bryg. Andrzej Śliwowski, Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski oraz prezes zarządu OSP w Trzebieniu dh Jarosław Nenkin.