Członkowie nowej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Członkowie nowej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odebrali z rąk Starosty Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka akty nominacji. W pięcioosobowym składzie Rada będzie pracowała do 2027 roku.

Skład Rady wyłoniony został z grona przedstawicieli gmin, powiatu, stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych i fundacji. Tworzą ją: Magdalena Dul-Hutnik z Fundacji CzaSami, Łukasz Januszke z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Marian Kostecki – przedstawiciel Gminy Miejskiej Bolesławiec, Julita Witnik – przedstawicielka Gminy Gromadka oraz Maria Klimkowska z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Bolesławcu.

Przewodniczącym Rady został Łukasz Januszke, Wiceprzewodniczącą Maria Klimkowska, a funkcję Sekretarza powierzono Julicie Witnik.

Społeczna Rada jest organem opiniodawczo – doradczym. Współpracuje ze Starostą, Wydziałem Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, służąc głosem doradczym, głównie w sprawach dotyczących podziału środków finansowych przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wskazuje istniejące bariery architektoniczne i konieczność ich usuwania. Ponadto opiniuje celowość, jakość i skuteczność wszelkich działań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

Spotkanie było również okazją do złożenia podziękowań za społeczną i efektywną pracę członkom ustępującej Rady, którą tworzyli: Marian Kostecki, Łukasz Januszke, Maria Długoszewska, Marianna Pasti oraz Jan Mosiądz.