Dziś Powiat Bolesławiecki stał się oficjalnie Dolnośląską Stolicą Kultury. Starosta Bolesławiecki Karol Stasik odebrał symboliczny klucz od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Wicestarosty Złotoryjskiego Pani Wandy Grabos, bo to właśnie Powiat Złotoryjski szczycił się tym tytułem przez ostatni rok.

A to wszystko dzięki – jak podkreślił Cezary Przybylski – dobremu projektowi, co zapewniło przychylność Urzędu Marszałkowskiego, a w konsekwencji pieniądze na zintegrowane działania kulturalne. Przez cały rok powiat oraz gminy będą pokazywać to co u nich najlepsze, piękne, lokalne. W ramach projektu zrealizowanych zostanie cykl 15 imprez wpisujących się w hasło Powiat Bolesławiecki – Dolnośląska Stolica Kultury. Cykl zakłada organizację wydarzeń o różnorodnym charakterze, odnoszących się do tradycji regionalnych, angażujących lokalnych artystów oraz podkreślający wyjątkowość powiatu bolesławieckiego w skali regionalnej, ogólnopolskiej oraz europejskiej. Już dziś w Teatrze Starym w Bolesławcu mogliśmy zobaczyć Zespół Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec”, spektakl “Śpik” Teatru z Jednej Gliny, wysłuchać Chóru Środowiskowego „Harmonia” z Nowogrodźca oraz wykładu dr. nauk humanistycznych Grzegorza Ćwiertniewicza o kulturze Dolnego Śląska.

Kolejne imprezy w ramach  projektu to :

Majowy Ludowy Zawrót Głowy – Gmina Warta Bolesławiecka

Spotkanie integracyjno-kulturalne związane z przybyciem na ziemie Dolnego Śląska ludności z terenów kresów wschodnich, ziemi bukowińskiej i bośniackiej.

Tydzień z Powiatem – Powiat Bolesławieckim

„Tydzień z Powiatem Bolesławieckim” to coroczne święto powiatu współorganizowane z jednostkami Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, stowarzyszeniami oraz zaprzyjaźnionymi instytucjami. Jest skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu i jednocześnie ukłonem w stronę najbardziej zaangażowanych społecznie, sportowo i kulturalnie.

Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej – Miasto Bolesławiec

Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej to cykliczna jednodniowa impreza, której ideą jest pielęgnowanie tradycji kultury bałkańskiej bliskiej licznym mieszkańcom Bolesławca.

60-Lecie Instytucji Kultury w Gromadce – Gmina Gromadka

Celem imprezy jest wyeksponowanie bogatych walorów kulturowych gminy, wyeksponowanie wartości  i tradycji kultywowanych przez  wielokulturowe społeczeństwo, które zamieszkało na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej.

Dni Gminy Osiecznica –  Święto gminy Osiecznica

Bałkańska Festa – Gmina Bolesławiec

Cykliczne działanie wpisane w kalendarz imprez Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, odbywająca się corocznie we wsi Bolesławice, która jest jednym ze skupisk reemigrantów z terenów byłej Jugosławii.

Festyn Kresowo Kapuściany – Gmina Bolesławiec

Umiejscowienie imprezy w Żeliszowie nie jest przypadkowe. To właśnie tutaj po II wojnie światowej osiedliło się wiele reemigrantów z Kresów Wschodnich.

Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski – Miasto Bolesławiec

Bolesławiecki plener, to najstarsze tego typu wydarzenie w Polsce. Skutecznie promuje dorobek wybitnych artystów ceramików – rzeźbiarzy z kraju i zagranicy.

Bolesławieckie Święto Ceramiki – Miasto Bolesławiec

Impreza cykliczna, która w tym roku odbędzie się po raz 24. BŚC odbywa się zawsze w przedostatni weekend sierpnia ( w tym roku 15-19.08) i trwa pięć dni. Impreza nawiązuje do tradycji ceramicznych Bolesławca i jest znana w Polsce, Europie i na świecie.

Święto Wrzosu – Gmina Gromadka

To impreza cykliczna organizowana od 12 lat. Od rana we wsi Borówki funkcjonują stanowiska z produktami lokalnymi (miody, rękodzieło). W programie: rajd rowerowy, występy artystyczne, a wszystko to w zgodzie z naturą…

Gminne Dożynki – Gmina Osiecznica

Dożynki – impreza cykliczna, mająca na celu kultywowanie tradycji  święta plonów i obrzędowości dożynkowych np. wicie wieńców dożynkowych, wystawy płodów rolnych oraz maszyn i urządzeń rolniczych naszych przodków.

Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą” –  Gmina Nowogrodziec

Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą” nawiązuje do tradycji rękodzielniczych związanych z miastem. Podczas dwudniowego święta, co roku odwiedzający mają możliwość zapoznania się z twórczością lokalnych miejscowych zakładów ceramicznych.

Dzień Seniora – Gmina Osiecznica

Impreza cykliczna -zapraszane są wszystkie zespoły folklorystyczne oraz soliści, którzy prezentują swoją twórczość śpiewaczą mieszkańcom Gminy Osiecznica.  W ich repertuarze są pieśni ludowe przekazywane z pokolenia na pokolenie. Gospodarze podczas uroczystości upamiętniają ich osiągnięcia oraz akcentują jubileusze istnienia.

Konferencja zamykająca – Powiat Bolesławiecki

Impreza towarzysząca odbywająca się w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości. W ramach konferencji odbędzie się podsumowanie cyklu imprez wpisujących się w Dolnośląską Stolicę Powiatu, w połączeniu z występem chórów.