Powiat Bolesławiecki pozyskał środki w wysokości 134 000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III na inwestycje dotyczące osób z niepełnosprawnościami w Gminie Miejskiej Bolesławiec.

Dziś w siedzibie Starostwa odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Starostę Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka, Członka Zarządu Powiatu Stanisława Chwojnickiego oraz Prezydenta Miasta Piotra Romana w obecności dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu Bogusława Szeffsa. Umowa dotyczy przekazania Gminie środków finansowych na zaplanowane przedsięwzięcia: zakup nowego busa dla Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu oraz montaż platformy przyschodowej przy Miejskim Ośrodku Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem i Kryzysem.