Powiat Bolesławiecki odnotował kolejny rekordowy sukces, osiągając najniższy stopień bezrobocia w historii równy jedynie 2,8%. Ten znaczący spadek liczby bezrobotnych stanowi potwierdzenie ciągłego rozwoju gospodarczego regionu oraz skuteczności działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

Warto zauważyć, że rekordowo niski wskaźnik bezrobocia ma pozytywny wpływ na rozwój społeczny, stabilizację ekonomiczną oraz ogólną jakość życia mieszkańców powiatu bolesławieckiego. Jest to także zachęta dla nowych inwestorów oraz potencjalnych pracodawców do rozważenia lokalizacji swoich przedsiębiorstw w tym dynamicznym i perspektywicznym regionie.

Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak podkreśla: „Utrzymanie niskiego poziomu bezrobocia wymaga ciągłego zaangażowania w rozwój lokalnego rynku pracy oraz innowacyjnych strategii wspierania przedsiębiorczości. Działania takie mogą przyczynić się do dalszego wzrostu zatrudnienia, co w konsekwencji będzie sprzyjało dalszemu rozwojowi naszego powiatu.”