Powiat Bolesławiecki otrzymał dofinansowanie w kwocie  20 960,80 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

W ramach wniosków złożonych przez Dyrektorów dofinansowane zostaną trzy wycieczki: trzydniowa organizowana dla uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu oraz dwie jednodniowe organizowane dla uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Całkowity koszt  organizowanych wycieczek to kwota 31 851 zł z czego 20 960,80 zł  stanowi  dotacja celowa Ministra Edukacji i Nauki natomiast pozostałe środki pochodzić będą z wpłat od rodziców uczestników wycieczek.