Powiat Bolesławiecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 39 844 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.
W ramach wniosków złożonych przez Dyrektorów dofinansowane zostaną trzy wycieczki: dwie trzydniowe organizowane dla uczniów – z I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu oraz z II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Bolesławcu i jedna dwudniowa – organizowana dla uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu.

Całkowity koszt  organizowanych wycieczek to kwota 59 365 zł z czego 39 844 zł stanowi dotacja celowa Ministra Edukacji i Nauki natomiast pozostałe środki (19 521 zł) pochodzić będą z wpłat od rodziców uczestników wycieczek.