Powiat Bolesławiecki otrzymał dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu.

17 listopada zebrała się Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w celu zaopiniowania zwiększonego podziału środków. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady, członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Stanisław Chwojnicki, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Społecznych i Zdrowia i dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na posiedzeniu omówiono również oszczędności powstałe na zadaniach z zakresu rehabilitacji społecznej. W związku z największym zapotrzebowaniem będą one przekazane na dofinansowanie zakupów przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.