Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1141 z dnia 12.07.2021, wszystkie gminy należące do powiatu bolesławieckiego zostały włączone do strefy czerwonej (obszar objęty ograniczeniami III)

w obrębie strefy czerwonej:

  • przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskania decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczanie świń,
  • po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
  • nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczeniem świnie muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
  • w przypadku produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, świnie przeznaczone do uboju muszą być utrzymywane w gospodarstwie, co najmniej 30 dni przed ubojem, muszą być poddane przez urzędowego lekarza weterynarii badaniu poubojowemu, ponadto zostaną pobrane próbki do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń pobiera się przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń.