Rzecznik Praw Konsumenta – Waldemar Sawicki

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 6

tel. 75 612 17 03

e-mail: konsument@powiatboleslawiecki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek 7.30 – 17.00

Wtorek-czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7:30 – 14:00

 

Podstawa prawna działania Rzecznika:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

art. 76 – stanowi delegację ustawową dla organów administracji publicznej oraz organów samorządu terytorialnego, do prowadzenia aktywnej i spójnej polityki, gwarantującej skuteczną ochronę konsumentów „przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi”;

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

reguluje zakres zadań samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów oraz kształtuje pozycję Rzecznika konsumentów.

Uprawnienia Rzecznika:

Rzecznicy wyposażeni są przez ustawodawcę w uprawnienia procesowe i doradcze, do których należą:

  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  2. wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów, oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania, w sprawach o ochronę interesów konsumenta,
  3. możliwość udzielania obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów,
  4. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  5. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami UOKiK, jednostkami IH, oraz organizacjami konsumenckimi,
  6. występowanie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zlecenie prowadzenia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego działającym na obszarze powiatu organizacjom, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumenta,
  7. możliwość żądania wszczęcia postępowania antymonopolowego,
  8. prawo występowania do UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  9. wytaczanie powództwa jako reprezentant grupy w postępowaniu grupowym.

ABC Konsumenta

Co warto wiedzieć o zakupach i reklamacji ,

Usługi – potyczki z fachowcem ,

Reklama i promocja – dzisiaj tylko 9,99 zł ,

Zawieranie umowy – zakup butów to też umowa ,

Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa -spotkanie z akwizytorem ,

Sprzedaż na odległość -zakupy bez wychodzenia z domu ,

Sprzedaż na odległość -zakupy bez wychodzenia z domu c.d .,

Usługi telekomunikacyjne – Dzwonić każdy może ,

Usługi telekomunikacyjne – Dzwonić każdy może c.d. ,

Reklamacja usług telekomunikacyjnych -zawyżony rachunek – płacić, nie płacić ,

Ubezpieczenie – ogólne warunki ubezpieczenia – lektura dla nas czy egzamin dla agenta ,

Spór z ubezpieczycielem – jak być mądrym po szkodzie ,

Spór z ubezpieczycielem – jak być mądrym po szkodzie c.d.

Kredyt – jak wziąć, aby spłacić część 1 , część 2 , część 3 ,

Usługi turystyczne – Wycieczka z biurem podróży ,

Postępowanie sądowe – Czasochłonna ostateczność czy prosta konieczność? ,

Ochrona danych osobowych. Prywatność – prawi do bycia pozostawionym w spokoju ,

Zabawki – radosna i bezpieczna zabawa ,

AGD ,

Poradnik dla konsumentów 60 plus