Miasto Bolesławiec

Herb Miasto Bolesławiec

Prezydent: Piotr Roman

Przewodniczący Rady Miasta: Józef Pokładek

Urząd Miasta

Rynek 41, 59-700 Bolesławiec

www.boleslawiec.eu

e-mail: umboleslawiec@um.boleslawiec.pl

tel. 075 645 64 00, 075 645 64 01, fax 075 645 64 02

Pierwsze wzmianki potwierdzające fakt posiadania przez Bolesławiec praw miejskich datowane są na 1251 r. Obecnie miasto jest centrum administracyjno – kulturalno – gospodarczym powiatu. Zamieszkuje go ponad 40 tysięcy mieszkańców. Słynie ono z – rozpoznawanej na całym świecie – ceramiki ozdabianej metodą stempelkową. Pierwsze informacje na temat działalności cechu garncarzy pojawiły się w 1511 r., w natomiast 1897 r. powstała szkoła ceramiczna, a w 1963 r. zorganizowano pierwszy plener ceramiczny. Dziś ogromną popularnością cieszą się: Bolesławieckie Święto Ceramiki, odbywające się corocznie w sierpniu, oraz Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski, dzięki któremu artyści z całego świata mogą wymienić się doświadczeniami oraz zaprezentować owoce swojej twórczości szerszej publiczności.

Znakami rozpoznawczymi miasta są, obok ceramiki, kamienny wiadukt kolejowy, Sanktuarium Wniebowziętej Matki Kościoła oraz pomnik na cześć zmarłego w Bolesławcu naczelnego wodza armii rosyjskiej – Michaiła Kutuzowa. Ponadto, Bolesławiec oferuje niezwykły szlak na pieszą wycieczkę, która pozwoli mieszkańcom miasta ponownie odkryć jego urok. Plan tej podróży w czasie jest dostępny na stronie internetowej www.europejczycy.boleslawiec.eu.

Powołując Bolesławiecką Strefę Aktywności Gospodarczej Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXVIII/370/05 z dnia 31.08.2005 r., tereny miejskie stały się atrakcyjne inwestycyjnie. Jednocześnie dzięki rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5.12.2006 r. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna została powiększona, co pozwoliło na utworzenie Podstrefy Bolesławiec WSSE “Invest-Park” Sp. z o.o.

Bolesławiec pretenduje do miana miasta akademickiego. Obok Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej kształcenie wyższe zapewnia Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki.

Bolesławiec wyróżnia się spośród pozostałych gmin liczbą podpisanych umów partnerskich z miastami innych krajów. Česká Lípa, Nogent sur Marne, Pirna, Prnjavor, Siegburg, Mariagerfjord i Molde to miasta, z którymi gmina współpracuje.

W dniu 26.03.2008 r. Patronką Miasta została ustanowiona św. Maria de Mattias – założycielka Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, które – po osiedleniu się w 1946 r. w Bolesławcu – uczestniczą do dzisiejszego dnia w życiu społeczności lokalnej.

opracowano na podstawie: albumu Powiat Bolesławiecki, strony internetowej www.boleslawiec.eu.