Gmina Warta Bolesławiecka

Herb Gmina Warta Bolesławiecka

Wójt: Mirosław Haniszewski
Przewodniczący Rady Gminy: Adam Maksymczyk

Urząd Gminy
Warta Bolesławiecka 40c, 59-720 Raciborowice Górne
www.wartabol.pl
e-mail: urzad@wartabol.pl
tel. 75 738 95 73, 75 738 95 92, fax 75 738 95 23

Gminę, liczącą blisko 8 tys. mieszkańców, tworzy 11 sołectw i 10 wsi, w tym jedna Rada Osiedla.

Pierwsze ślady istnienia, położonej na terenie gminy, osady – ruiny “Gwiezdnego Zamku” wraz z wałami i podwójną fosą – datowane są na XII w. Gmina leżała na szlaku “Via Regia” – “Drogi Królewskiej”, prowadzącym od Hiszpanii do Rosji, przy którym w XIII w. powstał dzisiejszy Tomaszów Bolesławiecki. Na 1346 r. datowane są początki miejscowości Wartowice, słynącej z piaskowca, z którego jest zbudowanych wiele obiektów w Europie. Powstanie tej osady było związane ze znajdującymi się wówczas na tym terenie kamieniołomami, w miejscu których obecnie obaczyć można kamienne Diabelskie Koryto.

Świadkami historii, które warto zwiedzić, są zabytki kultury materialnej i atrakcje przyrodnicze, m.in. 400-letni dąb “Dionizy”, kościół pw. Najświętszej Marii Panny z 1327 r. , “Złoty Młyn” z 1591 r., funkcjonujący do dnia dzisiejszego oraz zamek wzniesiony w latach 1540-1541, a w XVII i XVIII w. rozbudowany na pałac w stylu barokowym. Wszystkie obiekty położone są w Warcie Bolesławieckiej.

W 2005 r. gmina otrzymała certyfikat “Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, natomiast w 2002 r. została laureatem nagrody “Dolnośląski Klucz Sukcesu” dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej za rok 2001.

Na terenie gminy działają następujące firmy: Kopalnia Gipsu i Anhydrytu w Niwnicach, Hofmann Polska Sp. z o.o., zajmująca się obróbką kamienia oraz Studio Borowski Sp. z o.o. Właściciel firmy – Stanisław Borowski jest cenionym na całym świecie artystą, wykonującym rzeźby ze szkła. Jego dzieła były wystawiane w galeriach i muzeach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Belgii, Chinach, Meksyku i Francji.

Odpowiadając na potrzeby edukacyjne mieszkańców, uruchomiono Centrum Kształcenia na Odległość w Tomaszowie Bolesławieckim i Raciborowicach, oferujące kształcenie w systemie e-learningowym. Celem programu jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z nowoczesnych narzędzi i metod kształcenia oraz podnoszenie kwalifikacji bez konieczności opuszczania okolic zamieszkania.

opracowano na podstawie: albumu Powiat Bolesławiecki, stron internetowych www.wartaboleslawiecka.pl, www.stat.gov.pl, www.borowski-glas.de